Projektet  På väg mot en lärande gemenskap

Vad?

Projekt LäGe var ett samarbetsprojekt mellan Svenska bildningstjänster i Esbo stad och barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors universitet (HU) som pågick under år 2017.

Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen.

Syfte?

Syftet med projektet var att utveckla pedagogiken, verksamhetskulturen, personalens pedagogiska kompetens samt det pedagogiska ledarskapet i småbarnspedagogiken.

Slutprodukt?

Plattform LäGe har upprättats som en del av projektet.

I kompetensutvecklingssyfte skapades därtill 10 st kortfilmer som behandlar centrala teman i den nya planen för småbarnspedagogik samt extra material som relaterar till dessa filmer. Materialet hittas här.

Tillgänglighet?

Allt material som skapas inom ramarna för projektet finns tillgängligt i materialbanken på plattform LäGe. 

 

Materialet får användas av aktörer inom småbarnspedagogik i syfte att stödja den egna utvecklingen mot en lärande gemenskap. 

Mål?

1) Stödja pedagogiskt ledarskap

2) Utveckla verksamhetskulturen i riktning mot en lärande gemenskap

3) Öka barnens och samarbetspartnernas delaktighet 

Projekttid?

1.9.2016 - 31.12.2017 

Plattformen lever vidare trots att  projektet avslutats.

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now