Språkäventyret

Storängens förskola har under flera år utnyttjat Mattelandets utomhusmaterial "Matteäventyret". SFN (sammanhållen förskole- och nybörjarundervisning) i vår enhet innehåller ofta arbete kring temat språk. Allt som oftast ingår utomhuspedagogik som en central arbetsmetod i SFN och därför ville vi utveckla ett material i stil med "Matteäventyret" kring temat språk.


Storängens förskola


Materialet innehåller sju olika områden med tyngdpunkt inom språklig medvetenhet, men också kodning.

Dessa är:

  • rim

  • stavelser

  • motsatser

  • sammansatta ord

  • begynnelse ljud

  • korsord

  • hemligt alfabet


Dessa teman ingår även i förskolans språkliga observationsschema och kan således användas som ett material med tanke på språklig observation.Storängens förskola


Materialet är utarbetat så, att det lämpar sig helt för utomhus bruk och allt som behövs finns med. Utrymmesmässigt ryms allt material i en liten ekokasse med dragkedja. För den vuxna som ansvarar för ”Språkäventyret” finns ett separat instruktionspapper där varje uppgift beskrivs samt den rätta lösningen till varje uppgift. Barnen kan utföra övningarna antingen individuellt, eller parvis. Vissa övningar kräver läsfärdighet, men speciellt då övningarna görs parvis kan man med fördel para ihop barn så, att den ena i paret kan läsa. För varje lyckad övning får barnen en multilink kloss. Barnen får alltid instruktionen till varje uppgift av en vuxen och sedan utförs uppgiften utan vuxenstöd. Vi har brukat sprida ut materialet på förskolans gård, men det går lika bra att ta med sig Språkäventyret till skogen eller stranden.Storängens förskola

Skriven av Storängens förskola


#språkensrikavärld #kulturellochkommunikativkompetens #multilitteracitet #förmågaatttankaochlärasig

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now