Fokus på självreglering och tips på aktiviteter som stödjer denna


Coronaviruset orsakar en annorlunda vardag för de flesta, samhället är i undantagstillstånd och vi måste alla anpassa oss till den nya situationen. Det som inte har förändrats är barnens behov för lek, inlärning, utmaning och motion. Så låt oss därför prata lite om grunden till det som gör allt detta möjligt, nämligen självreglering.


Självreglering definieras på olika sätt inom olika skolor. En integrativ (och vanlig) definition på självreglering är individens förmåga att reglera sina tankar, emotioner och beteenden. Självreglering innebär en komplex växelverkan mellan psykiska, fysiska och sociala processer som leder till de synliga reaktioner och handlingar individer utför. Självreglering är delvis en medfödd men också en inlärd förmåga, delvis fungerar den automatiskt men också viljestyrt. Det vi vet är att vi som vuxna kan stöda denna process hos barn på olika sätt. När vi önskar att stödja barnets självregleringsförmåga vill vi genom inlärning och upprepning automatisera så mycket av självregleringen som möjligt. En lyckad utveckling av självreglering innebär att barnet inte behöver använda energi på att reglera sig själv och istället kan använda energi på att koncentrera sig på annat.


Barns naturliga rörelsemönster och lek är avgörande för utvecklingen av självreglering. Motorisk utveckling är indirekt kopplat till inlärning eftersom då ett barns rörelsesmönster automatiseras, befrias mer kapacitet för andra kognitiva funktioner. Motorisk utveckling är också direkt anknutet till barnets inlärningsförmåga; eftersom den motoriska utvecklingen påverkar hjärnans mognad och grunden för de kognitiva funktionerna. Tillgång till snabb underhållning där barnet sitter stilla kan försämra barnens förutsättningar för att utveckla självreglering Ifall barn inte får röra på sig tillräckligt under dagen.


Tips på aktiviteter som stödjer utveckling av självregleringsförmåga

Då det kan vara svårt att hitta på stimulerande uppgifter under dagen, delar vi här några aktiviteter som stöder utvecklingen av självreglering. Övningarna kan göras tillsammans med barnen i hemmet eller ute i naturen. Aktiviteterna är riktade för barn inom småbarnspedagogiken och stimulerar barnets arbetsminne, koncentrationsförmåga, balans och x-koordination. Dessa har alla en positiv inverkan på barnets självreglering, kognitiva förmågor och välmående. I tider av förändring är det möjligt att skapa nya hälsosamma rutiner som bidrar med trygghetskänsla och normalitet. Det är motiverande för barnen då de vuxna deltar i aktiviteterna men aktiviteterna gynnar också oss vuxna.


Prova på, bli inspirerad och utveckla gärna vidare på aktiviteterna själva!

På lekplatsen


Gunga

Prova på alla olika sätt att gunga på.

Det finns olika typer av gungor, prova de som finns i din lekpark.


Balansera Hitta något att balansera på, eventuellt kanten av sandlådan eller en träplanka. Parvis, barnen går mot varandra, möts och säger "Goddag, goddag, du balanserar bra!”. Båda barnen balanserar baklänges tillbaka. Kan bra göras med en vuxen och ett barn.


Att gunga och balansera stimulerar och utmanar det vestibulära systemet vilket reglerar känslan för rörelse och balans samt kopplas till uppmärksamhetsförmågan.


Rörelses lek Stå still och vänta tills jag säger ”Din tur”. Visa två olika rörelser, medan barnen står stilla och observerar. Säg: ”Din tur”. Barnen gör samma två rörelser i följd, utan att prata.

Leken kan utvecklas med upp till fyra olika rörelser. Förslag på rörelser: klappa knä, snurra runt, gå ner på huk, klappa händerna, klappa höger axel med vänster hand, hoppa på en fot.


Rörelses leken stimulerar självregleringen eftersom leken kräver barnets uppmärksamhet, arbetsminne och impulskontroll. Medveten närvaro Uppmana barnen att vara alldeles tysta under 3 minuter. Be dem att lyssna med öronen, se med ögonen och dofta med näsen. Säg att de skall titta upp mot himlen, ner mot jorden och runtom sig, medan de funderar på vad dom ser, hör och doftar. Den vuxna påminner barnen om att vara tysta och enbart titta, lyssna och dofta. Barnen får gärna röra sig lugnt medan dom använder sina sinnen. När tre minuten är över, uppmuntra barnen till att dela med sig om vad dom såg, hörde, doftade eller upplevde. Det är viktigt att inte bedöma det barnen berättar. Barnens upplevelse av nuet är aktivitetens syfte.


Öva medveten närvaro genom att uppleva nuet. Detta ökar impulskontroll, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.

I naturen


Hinderbana i naturen Gå i varierande tempo i naturen, utnyttja terrängen som motstånd. Kryp över stora stenar, under grenar, hoppa över buskar. Promenera åtminstone 15 minuter i skogen eller något naturområde, den vuxna kan leda genom varierande terräng och uppmana till olika rörelser.

Genom att röra sig i en ojämn terräng utmanas och stimuleras barnens sinnen, särskilt utvecklas det vestibulära systemet, x-koordination och den motoriska utvecklingen.


Träna minnet Regeln är: Stå still och vänta tills jag säger ”Din tur”. Ge barnen instruktioner att hitta tre olika objekt utan att prata. Berätta att ett smidigt sätt att komma ihåg instruktionerna kan vara att repetera dem tyst för sig själv. Säg ”Din tur” när du har berättat instruktionerna om vad barnen skall hitta. Utveckla med att vänta längre innan du säger ”din tur”, be barnen att hitta upp till 5 sakar, komplicera instruktionerna med mera detaljerade beskrivningar: lång, kort, stor, liten, tung osv..


Förslag på objekt barnen kan hitta i naturen: tre pinnar med olik storlek, tre stenar med olika färg, ett blad - en sten och en pinne, en sak som är brun - en sak som är grön och en sak som är röd, en stor sten - en kort pinne och något stort.


Att träna minnet stimulerar självreglering genom att barnet måste utnyttja sin uppmärksamhet och arbetsminne.


Medveten närvaro Uppmana barnen till att vara alldeles tysta under 3 minuter. Be dem att lyssna med öronen, se med ögonen och dofta med näsan.

Säg att de skall titta upp mot himlen, ner mot jorden och runt omkring sig, medan de funderar på vad de ser, hör och känner. Lyssna efter olika ljud i naturen; djur, vinden, träden, jorden.

Den vuxna påminner barnen om att vara tysta och att enbart titta, lyssna och dofta. Barnen får gärna röra på sig lugnt medan dom använder sina sinnen. När tre minuter har gått kan man uppmuntra barnen att dela med sig om det de såg, hörde, doftade eller upplevde. Det är viktig att inte döma det barnen berättar eftersom barnens upplevelse av nuet är syftet med övningen.


Öva medveten närvaro genom att uppleva nuet, som bidrar med uppmärksamhets och koncentrationsförmåga samt impulskontroll.

Inomhus


Avslappning Folkhälsans ”Lilla Chilla” är exempel på program som har många olika avslappningsövningar som lämpar sig för barn i olika åldrar. De går lätt att hitta och lyssna från nätet. Det är också skönt för de vuxna att göra övningen tillsammans med barnet.


Ett annat tips är att massera er själva eller varandra i ”tåg” eller i tur och ordning. Knåda varandras fötter eller händer och prata om hur det känns i kroppen. Fundera också på hur kroppsdelen känns annorlunda efter att den fått massage. Lätt beröring längs med ansiktet eller handflatan kan hjälpa barnet slappna av och njuta. För att detta skall ha positiv effekt måste barnet själv vilja bli berörd och vara bekväm i situationen. Även massage sagor finnes bland Folkhälsans ”Lilla Chilla” material.


Genom att öva avslappning lugnar barnet ner sitt nervsystem vilket leder till ökad koncentrations och uppmärksamhetsförmåga. Regelbundna lugna stunder och beröring bidrar också till hormoner som gör oss glada och får oss att må bra.


Övningar för arbetsminnet 20 frågor I den här leken får ni turas om att (tyst) välja en person, plats eller ett föremål. De andra ska sedan gissa personen, platsen eller föremålet genom att turvis ställa ja eller nej frågor. Endast 20 frågor får ställas.


Sagostund I den här leken får barn skapa egna sagor och slipa på sin kreativitet. Sagan bygger på olika ord som den vuxna ger med jämna mellanrum. Ni kan också tillsammans skriva ner olika adjektiv, verb eller substantiv på lappar för att sedan använda dem under historiens gång om barnet redan kan skriva.


Dessa lekar kräver koncentration, uppmärksamhet, minne, fantasi, tankeverksamhet och är ett bra sätt att träna kommunikation. Det är också ett roligt sätt att umgås barn och vuxna emellan.

Rörelselekar Stop dans Välj barnens favoritmusik och låt dem dansa till den. Då musiken stannar skall de sluta röra på sig och ”frysa till is”. Ifall man fortsätter röra på sig fast musiken stannat kan ni komma överens om någon övning barnet måste utföra för att få fortsätta leken. Exempel på övningar kan vara 7 jämfota hopp eller att gå runt vardagsrummet på tå. Kom överens tillsammans vad övningarna kan vara.

Gympa Ta en gymnastik matta och öva på grundläggande rörelser som kullerbyttor, jämfotahopp, hoppa på ett ben, X-hopp, krypa på golvet, slingra er som ormar, krabbgång, gå baklänges, balanser på ett ben med ögonen fast etc. Somliga övningar kan vara svårare än andra. Då kan man fokusera mera på de övningar som barnet redan klarar av. Genom att öva på det som barnet redan kan utgörs mera utrymme för barnet att lära sig nya rörelser.

Att träna olika motoriska rörelser är ett fantastiskt sätt att stöda (förutom motoriken) också de kognitiva förmågorna. Motorisk träning hjälper också barnet att komma i kontakt med den egna kroppen och må bra psykiskt som fysiskt.


Rolig mellanmålsstund Öva smaksinnet genom att skära upp olika frukter, ostar, bröd, såser, grönsaker dvs. olika smakupplevelser med olika konsistens. Lägg en bindel över barnens ögon så de inte kan se. Låt dem sedan känna och smaka på de olika smakbitarna för att sedan gissa vad det är för något.


I denna aktiviteten tränar barnet känna igen sina egna sinnen, att uttrycka sig verbalt och väcker nyfikenhet/mod för olika smaker.


Aktiviteterna är inspirerat av:

Skolstegen svensk version (2017), Special-paedgogisk forlag, Danmark. Lekbasert laering, Agderprosjektet (2016), Aschehoug, Norge.

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now