Språkdusch: Lek med färger på olika språk!



Barnens värld är fylld med färger och det är inte sällsynt att dagisbarn kan några färger t.ex. på engelska. Så varför inte leka med färger på främmande språk! Här har jag samlat några aktiviteter som kan användas till att öva vilket språk som helst (här bara på engelska):

  • Vad heter färgerna på engelska? Gruppen kan bekanta sig med färger med hjälp av bilder, föremål, leksaker eller flaggor. Barnen kan gissa, smaka på orden, upprepa och/eller klappa rytmen i orden.

  • Rör något blått! Läraren säger ”Touch/find something blue!” Man kan också visa ett färgkort samtidigt. Barnen ska röra (eller peka på) färgen i utrymmet/kläderna så snabbt som möjligt!

  • Ballonger i olika färger: Barngruppen försöker hålla ballongerna i luften. Innan man rör vid ballongen ska man alltid säga färgen på engelska. Till slut får man spräcka ballongerna i de olika färgerna.

  • Färgbingo, domino, memory, twister (man ska alltid säga färgen högt)

  • Kims lek med föremål/bildkort av olika färger: Först tittar vi på föremålen på golvet/bordet och säger högt vad färgerna heter på engelska. Deltagarna försöker memorera vilka färger som finns med. Läraren eller ett barn tar bort en eller två färger medan alla andra blundar. Sedan öppnar barnen ögonen och försöker komma ihåg och säga vad som saknas.

  • Trafikljus (röd cirkel, gul cirkel, grön cirkel, blått papper): Barnen ”är” bilar och ”kör” runt (går, springer, kryper) i rummet. När läraren säger ”green” och håller upp den gröna cirkeln, får barnen börja köra. När läraren säger ”yellow” och håller upp den gula cirkeln, ska barnen stanna och springa på stället. När läraren säger ”red” och håller upp den röda cirkeln, måste barnen stå stilla. ”Blue” betyder att polisen kommer och kollar att däcken är i gott skick. Dvs. barnen lägger sig på golvet med benen upp och läraren går och kittlar barnen under fötterna.

  • Papperslappar i olika färger: Barnen går runtomkring papperslapparna på golvet och när läraren säger ”white”, ska barnen röra den vita lappen. En variant av leken är att man sätter på musik och barnen får gå eller springa fritt i rummet. När musiken tystnar, säger läraren en färg och en kroppsdel (t.ex. ”orange, finger”) och barnen ska röra den rätta färgen med den rätta kroppsdelen.

  • Med pennor eller klossar: Barnen ska rita, färglägga eller bygga med olika färger i samma ordning som läraren säger färgerna.

  • Alla som har något blått på sig! Vi sitter eller står i ring. Den enklaste versionen är att läraren säger en färg, t.ex. ”blue” och alla som har på sig något blått, ska stå upp, hoppa, dansa eller göra en annan rörelse. Sedan en annan färg osv. Man kan också ha en sång med egen text eller följande ”If you’re wearing” (sjungs med samma melodi som Gubben Noak):

If you’re wearing, if you’re wearing

red red red red red,

you can jump jump

jump jump jump jump jump

If you’re wearing red,

you can jump jump jump jump jump

If you’re wearing, if you’re wearing

blue blue blue blue blue,

you can swim swim

swim swim swim swim swim

If you’re wearing blue,

you can swim swim swim swim swim

+ …yellow / green / pink / black / white / orange / purple…

+ …fly / dance / walk / clap your hands / stomp your feet / touch your nose…

En variant är färgleken (Folkhälsan) som kan lekas på olika språk, t.ex. ”purple, two (steps)”: ”Ni väljer ett av barnen till ”bliven”. Han eller hon ställer sig vid väggen med ryggen mot de andra, vilka i sin tur står bakom en linje ca tio meter från den blivna. Nu skall den vid väggen säga en färg och ett antal steg, t.ex. ”blå, fyra steg”. Då får alla med blått i sina kläder ta fyra steg framåt. Leken fortsätter lika ända tills någon är så nära väggen att han eller hon kan röra vid den. Nu får alla deltagare utom den som rörde i väggen backa tillbaka bakom linjen, också den som varit bliven. Den som först var framme vid väggen blir ny ”bliven”.”

Det viktigaste är att barnen får positiva upplevelser av att göra saker på olika språk!

#Språkensrikavärld #Kulturellochkommunikativkompetens

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now