Den mystiska pedagogiska postlådan



Barnens intressen och lärområdena skall styra hur personalen tillsammans med barnen ska planera och genomföra en mångsidig och helhetsskapande pedagogisk verksamhet. Man skall dock komma ihåg att lärområdena inte skall genomföras som separata helheter, utan de skall kombineras och anpassas utgående från barnens intressen. Teman som man kommer att arbeta med kan växa fram i samband med lekar, sagor, utflykter eller i spontana kommunikationssituationer. Det sätt på vilket målen för lärområdena förverkligas varierar beroende på temat, situationen och hur barnen lär sig.

För att barnen skall vara motiverade att delta i verksamheten är det viktigt att väcka deras intresse och nyfikenhet. Någonting hemlighetsfullt och mystiskt fungerar ofta bra. Arbetet kring den mystiska postlådan kan genomföras på många olika sätt och flera olika teman och lärområden kan behandlas. Projektet kan börja med att barnen hittar ett mystiskt brev på golvet, och i brevet funderar man över någonting. Brevet har förstås ingen signatur utan endast några ledtrådar om vem som skulle ha kunnat skriva den. Tillsammans med barnen diskuterar man brevets innehåll, funderar hur man skulle kunna ta reda på det man undrar över och undersöker fenomenet. Efter detta svarar man på brevet, antingen skriftligt, med ritningar eller foton.


En postlåda kan byggas tillsammans med barnen. Beroende på barnens ålder och intressen kan man experimentera med att blanda färger och klippa former för att kunna dekorera lådan. Beroende på miljön, kanske barnen kan använda slöjdverktyg i byggandet. Brevet sätts in i postlådan och efter en tid försvinner brevet och ett nytt brev av den mystiska skrivaren uppkommer.

På detta sätt framskrider projektet. Man kan t.ex. behandla hur våren syns i naturen, varför igelkotten har taggar, varifrån maten kommer eller varför trafikljusen har färgerna röd, gul och grön. Utgående från barnens intressen kan läraren styra arbetet kring temat, samtidigt som den mystiska skrivaren ser till att man håller sig inom ämnet. Ju närmare temats slut man kommer, desto mera får man dessutom reda på skrivaren och i slutet kan barnen kanske gissa vem det varit.

#Språkensrikavärld #Minamångauttrycksformer #Jagochvårgemenskap #Jagutforskarminomgivning #Jagväxerrörpåmigochutvecklas

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now