TEMA: Mångsidig kompetensMångsidig kompetens innebär en helhet av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja att använda dessa. Mångsidig kompetens indelas i fem olika helheter; förmåga att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, multilitteracitet och digital kompetens samt förmåga att delta och påverka.

I filmen nedan berättar universitetslektor Hannah Kaihovirta vad allt mångsidig kompetens kan innebära. Ta en titt på filmen och diskutera stödfrågorna tillsammans med dina kollegor!


Filmen är skapad inom ramen för projektet På väg mot en lärande gemenskap, läs mer här.

#Kulturellochkommunikativkompetens #Förmågaatttänkaochlärasig #Multilitteracitet #Förmågaattdeltaochpåverka #Digitalkompetens #Vardagskompetens

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now