Språka med Ingrid och IvarIngrid och Ivar på skattjakt, skriven av Katerina Janouch, är en berättelse som kan användas som inspiration både med yngre och äldre barn för att upptäcka nya ord i skogen och dokumentera detta med pekplattan.

Börja stunden med en lek som introducerar bokens tema. Du kan t.ex. använda sådana bildkort eller föremål som finns med i berättelsen. Låt barnen benämna eller beskriva bilderna. På detta sätt stöder du barnens förförståelse för bokens innehåll. Ni kan också välja att leka kims lek med bilderna. Folkhälsans bildkort har flera av föremålen som finns i Ingrid och Ivar -boken, bildkorten hittar du här.


Efter att du läst boken, dela barnen två och två eller i grupper på tre. Ett barn får hålla pekplattan och ta bild, ett barn håller i "skattkartan" och bestämmer vad de ska leta efter. I grupper på tre kan ett barn hålla kartan och den tredje visar vägen.

Hitta & fota nya ord:

Med barn som är i början av sin språkutveckling räcker det att leta efter nya ord t.ex. "kotte", "stig", "träd" mm. Genom egna erfarenheter blir också nya ord bekanta för barnen! Hjälps åt att lägga bilderna i Book Creator, låt barnen banda in och berätta vad de har fotat, välja bakgrundsfärg, kanske rita och skriva.

Hitta & fota motsatser:

Barn som har ett större ordförråd kan leta efter lämpliga motsatser till bilderna på skattkartan; en stor kotte - en liten kotte, en kotte - flera kottar, en smal stig - en bred stig, ett högt träd - ett lågt träd osv, mjukt gräs - en hård sten. Låt barnen dokumentera sina motsatsbilder i Book Creator. Kolla steg-för-steg instruktionerna till Book Creator.

Hitta & fota sammansatta ord:

Fortsätt på skogstemat med sammansatta ord. Ta bildkort till hjälp och fundera; vad blir det om vi sätter ihop BRAND och BIL, eller SOL och ROS? Vad blir det andra vägen? osv. Låt barnen därefter fota sina egna sammansatta ord, kanske blir det KOTT-STEN, STEN-KOTTE, MYR-SVAMP, SVAMP-MYRA?


#Jagutforskarminomgivning #Språkensrikavärld #Multilitteracitet #Digitalkompetens

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now