En resa jorden runt!Utifrån barnens intresse startade vi temat "jorden runt" på våren. Intresset för temat utgick från ett vulkantema och pyssel vi började med efter årsskiftet. Vi studerade i böcker och på internet i vilka länder det finns vulkaner och barnen blev allt mer intresserade av själva världsdelarna och länderna.

Varje vecka bekantade vi oss med ett nytt land. Resan började med en "flymodul" där vi tog våra stolar in i vårt samlingsrum och satt de som i ett flygplan. Vi lyfte och landade med hjälp av filmklipp på youtube.

Under veckan bekantade vi oss med kulturer och seder som berörde landet i fråga. Vi hade verksamhet utgående från temat i landet t.ex. sybilder av kentaurer då vi var i Grekland, Sapere med mögelostar och batong då vi va i Frankrike, att äta med pinnar när vi var i Kina, bekanta oss med Asagudarna när vi var i Island, gå på Opera när vi var i Italien, haft besök av en amerikansk gäst då vi var i USA, gått på rundvandring i landet med hjälp av Google Street view från diverse land, dansat folkdanser och lyssnat på olika musikstilar från landet vi besökt m.m.


Veckans land introducerades med att berätta om det och sätta upp en karta som barnen sedan kunde studera tillsammans med pedagogen och på egen hand.


Barnen fick ett pass som de fick hålla reda på under det pågående temat. Passet blev viktigt för dem och de höll reda på det. Då vi återvände till Finland efter vår vecka fick barnen komma på passkontroll och berätta för passkontrollanten vilket land man besökt och vad man tyckt om det.

Vi upplever att det vi gjort berikat både barns syn på andra kulturer och väckt intresse för världens olika länder. Barnen var så ivriga i slutet av året att de inte ville sluta temat. Barnen har lärt sig hur olika flaggor ser ut och kan relativt lätt peka ut var vilket land finns på kartan. Barnens intresse för olika språk väcktes också och vi lärde oss några korta ord som "tack" och "godmorgon" för det landet vi besökte. Det barnen hade upplevt kunde de beskriva åt andra vuxna så att de verkligen trodde att barnet ifråga hade besökt landet de berättade om.

Familjerna har uppskattat arbetet massor. Föräldrar har varit ivriga med att hämta material med sig och skicka t.ex. bilder från deras resor som vi sedan tittat på tillsammans med alla i gruppen.

Vi avslutade vårt tema med en fest där vi skålade för en lyckad jorden runt resa och ett experiment med ett vulkanutbrott!

#Förmågaatttänkaochlärasig #Jagochvårgemenskap #Minamångauttrycksformer #Jagväxerrörpåmigochutvecklas #Jagutforskarminomgivning #Språkensrikavärld #Multilitteracitet #Digitalkompetens #Förmågaattdeltaochpåverka #Kulturellochkommunikativkompetens #Vardagskompetens

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now