Att ha tidI teamet ”bollar” vi mycket med olika tekniker, barnens kamratrelationer och föräldrakontakten. Vi är aktiva och glada med humor, alla i olika åldrar. Vi har en barnasyn ur olika åldrar. Hälsosamt att förstå föräldrarna ur alla synvinklar.

Hur uppstår känslan av att ha tid?

Vi kom fram till;

  • att vi har en GOD PLANERING och

  • ett GOTT SAMARBETE

  • vi använder oss av varandras starka sidor tex. sagan, drama, matematik, barnyoga, skaparglädje…

  • vi STÖDER varandra vid behov

  • BARNEN ÄR I FOKUS!

  • Vi lyssnar och är närvarande

  • Vi är aktiva vuxna och jobbar i små grupper

  • Vi är nyfikna, upptäcker och har ROLIGT tillsammans MED BARNEN!

  • Tiden är inget problem för oss

  • Flexibla

#Tid #Föräldrasamarbete #Planering

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now