LäGe-material äntligen publicerat!Nu lönar det sig att titta i materialbanken! Där hittas nämligen allt material som skapats inom ramen för projektet På väg mot en lärande gemenskap (projekt LäGe). Materialet riktar sig till personal inom småbarnspedagogik och ska fungera som stöd för personalens kompetensutveckling.

Vad är projekt LäGe?

Projektet På väg mot en lärande gemenskap är ett samarbetsprojekt mellan Svenska bildningstjänster i Esbo stad och barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors universitet som pågick under år 2017. Läs mera om projektet HÄR!

Hurdant material har skapats?

Förutom plattform LäGe, som också skapades som en del av projektet, har det därtill skapats tio stycken kortfilmer som introducerar centrala teman i planen för småbarnspedagogik. Till varje film hör diskussionsfrågor som kan användas tillsammans i arbetsgemenskapen eller som grund för individuell reflektion. För att fördjupa temat i filmerna finns dessutom tillhörande stödmaterial i form av litteraturtips, metodiskt material och övrigt material som kan bidra med nya infallsvinklar.

Materialbanken är ett levande forum och nya tips på användbart material dyker upp med jämna mellanrum. Även Ni kan tipsa om material som ni tror att era kolleger i andra enheter kunde ha nytta av - klicka på Tipsa om material i LäGe materialbanken!

Vem har skapat materialet?

Allt material inom ramen för projektet har skapats och samlats genom ett aktivt samarbete mellan personal från daghemmen i Esbo, studeranderepresentanter från Helsingfors universitet och projektgruppen med representanter från Svenska bildningstjänster och Helsingfors universitet. Läs mera om arbetsprocessen bakom filmerna HÄR!

Vi hoppas att materialet lägger grund för många, stimulerande pedagogiska diskussioner i enheterna!

//Projektgruppen

Frågor kring projekt LäGe och kortfilmerna kan riktas till Marika Lostedt på Svenska bildningstjänster, Esbo stad.

#Filmer #Kollegialtlärande #Lärandegemenskap

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now