Vilan - en lugn stund?Orsakar vilan gråa hår bland personalen och tandgnissel bland barnen? Erbjuder vilan en lugn stund för den som behöver det? Har vi lyssnat på vårdnadshavarna och tagit barnens individuella behov i beaktande? Arbetar vi för barnens och vårdnadshavarnas delaktighet för övrigt, men har glömt den aspekten vad gäller vilan?

Då vilan känns som ett område teamet/enheten skulle vilja utveckla kan följande stödfrågor vara en hjälp på vägen:

  • För vem har vi vilan - barnen eller de vuxna?

  • Vad vill vi nå med vilan?

  • Får barnen den lugna stund de eventuellt behöver genom vilan såsom vi har den idag?

  • Kan vi dela upp vilan i två, beroende på barnens behov (endel behöver sova, andra endast en lugn stund)?

  • Måste barnen ligga ner?

  • Hur länge förväntas barnen vila?

  • Hurdana böcker läser vi i vilan?

  • Kan vi pröva på att låta barnen rita/färglägga medan vi läser en saga för att de ska få den lugna stund de behöver?

  • Får vårdnadshavarna upplevelsen att de blir hörda vad gäller familjens behov kontra vilan?

  • Har vi möjlighet att stöda tidsuppfattningen hos oroliga barn med t.ex. ett timglas/time timer?

Med en positiv inställning och en vilja att se ”out of the box” löser sig det mesta :)

Givande diskussioner!

#Vilan #Vardagskompetens #Delaktighet #Föräldrasamarbete

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now