Labyrinter i snönGör en labyrint i snön.

  • Gå in i labyrinten. Följ vägar så, att du kommer till mitten.

  • Starta i mitten av labyrinten. Hittar du ut?

  • Placera ut några hinder i labyrinten. Något händer när man möter ett hinder – vad?

  • Låt barnen röra sig genom labyrinten på olika sätt:

  1. Leka robot, dvs. röra sig enligt en beskrivning.

  2. Hoppa två hopp framåt och ett bakåt.

  3. Gå fem steg framåt, fem steg sidledes, fem steg framåt, fem steg sidledes, osv.

  4. Rör dig fyra hopp framåt, fyra steg på huk, fyra hopp framåt, fyra steg på huk, osv.

#Matematiskttänkande #Jagutforskarminomgivning #Utomhuspedagogik

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now