Experiment med kottar och filmMed hjälp av pekplattan kan ni experimentera och iaktta olika naturfenomen som annars kan vara svåra att fånga upp. Genom att t.ex. filma eller fota i serier kan ni pausa, gå tillbaka och fundera tillsammans vad är det som egentligen har hänt? Hur gick det här till?

Ett lätt och roligt experiment är att ta in våta kottar från skogsutfärden och fota dem i några dagars, kanske t.om. en veckas tid med iMotion. Ställ in iMotion på att ta bilderna automatiskt, något mellan 3 - 5 minuters intervaller borde fungera utmärkt. Undvik att flytta på pekplattan under experimentets gång. Det kan vara bra att tejpa fast pekplattan där ni har ställt den. Kom ihåg att koppla fast strömkabeln.

Här finns ytterligare instruktioner till hur man kan använda iMotion. Filmklippet ovan har sparats till bildgalleriet och vidare editerats i Adobe Spark. I Adobe Spark kan du bl.a. välja mellan färdiga alternativ till layout, tema och musik för filmen. Adobe Spark kräver registrering.


Fler idéer till kreativt arbete med utomhuspedagogik och pekplattan som ett verktyg kan du läsa om i Surfplattan utomhus. Lärande, lek och utforskande skriven av Eva-Mari Kallin, Natur & Kultur (2015).

#Jagutforskarminomgivning #Experiment #Digitalkompetens #Förmågaatttänkaochlärasig #Utomhuspedagogik

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now