Språka med Stora Molly, lilla MollyHär följer exempel på språkstimulerande lekar och aktiviteter för arbete med sagan om Stora Molly, lilla Molly.

Stödfrågorna för observationer ger förslag på vad du kan fästa din uppmärkamhet vid då ni har en sagostund med sagolådan. Kom ihåg att syftet med observation och dokumentation är inte att testa barnet, utan synliggöra barnets lärande.

Alla lekar och aktiviteter kan anpassas så att de passar både för barn som är i början av sin språkliga utveckling och för barn som är längre i sin språkliga utveckling. Öva och lek samma lek/uppgift flera gånger.

1. Sagoramsa

Börja med en ramsa som signalerar att sagostunden börjar.

"Snick snack snok,

nu börjar denna bok"

(Ajja & Bajja av Elvira Ashby & Karin Holmström)

Stödfrågor för observationer: Visar barnet intresse för att lyssna? Har barnet ett ordminne? Kan barnet förstå rimmen?

2. Samtal

Introducera temat för sagan genom att låta barnen berätta sina tankar, t.ex. med hjälp av bilder eller rekvisita till sagan. Ni kan använda bilder på en stor och en liten Molly eller två olika stora leksaksmöss. Plocka bilderna/leksakerna hemlighetsfullt och försiktigt. Låt barnen berätta om Molly, den stora och den lilla. Ställ frågor som underlättar berättandet.

Hur ser Molly ut?

Har ni sett Molly/möss förut?

Vad brukar Molly göra?

Är det någon som har en Molly/mus, en leksaksmus, en levande mus?

Alternativt kan du beskriva Molly (i gömman) och låta barnen gissa vad som gömmer sig i påsen. Därefter kan du använda t.ex. Folkhälsans bildkort för att låta barnen öva beskriva bilder för varandra.

Stödfrågor för observationer: Använder barnet enstaka ord, 2-3 ord, meningar med 4 eller fler ord? Uttrycker sig barnet förståeligt? Kan barnet beskriva föremål?

3. Saga

Plocka fram boken Stora Molly, lilla Molly. Läs boken för barnen.

Tips: Stora Molly, lilla Molly finns bl.a. på finska och engelska.

Stödfrågor för observationer: Visar barnet intresse för att lyssna? Lyssnar barnet på sagor en kort stund?

4. Reflektera

Prata med barnen om sagan. Ställ öppna frågor och låt barnen berätta, t.ex. vad tyckte ni om den här sagan? Lyft fram motsatserna som kommer upp i boken, ni kan repetera motsatserna för att underlätta förståelsen för dem.

Stödfrågor för observationer:

Kan barnet återberätta sagor?

Kan barnet hitta på en egen berättelse?

5. Lek - Kims lek

Plocka fram motsatsbilderna. Låt barnen benämna bilderna, visa tecken tillsammans. Välj ut en del av bilderna och placera dem sedan framför er, barnen får blunda och då plockar du bort en bild. Vilken bild har jag tagit bort? Då barnen svarar vilken bild som är borta bekräftar du barnets svar genom att säga t.ex. "jo precis, det var den lilla bollen som jag tog bort". Fundera tillsammans vad är motsatsen till "liten", använd bilderna som stöd. Genom lek lär sig barnen nya adjektiv och hur orden böjs.

Alternativt kunde ni gå på jakt efter motsatser! Ni kan ta bilderna till hjälp. Låt barnen hämta/visa något som är t.ex. stort-litet. Alternativt kunde varje barn få ett eget motsatspar att leta efter.

6. Sagoramsa

"Snick snack snok,

nu slutar denna bok"

(Ajja & Bajja av Elvira Ashby & Karin Holmström)

Här hittar du idéer till arbete med Sagan om pannkakan. Fler exempel på andra böcker med tillhörande språkstimulerande lekar hittar du på sagolådans blogg.

#Språkstimulans #Språkensrikavärld

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now