En bättre miljö - Ett bättre dagisFågelsången hade förmånen att delta i projektet "En bättre miljö - Ett bättre dagis". Arrangör för projektet var Sydkusten.

Målsättningen med projektet var att utveckla och pröva fram en fortbildningsmodell som höjer daghemmets verksamhetskvalitet genom att personalen på daghemmet tillsammans jobbat utifrån en gemensam utgångspunkt. Kollegialt lärande, vilket innebär att man observerar verksamheten, formulerar problem utifrån den och att man kritiskt granskar sitt eget arbetssätt tillsammans med kollegerna. Alla utvecklas tillsammans, varje dag.

Det var 4 stycken daghem som deltog i projektet, 3 från Helsingfors och 1 från Esbo, och de var vi.

Projektplanen bestod av 4 moduler:

  1. Den fysiska miljön; Vad är rummet till för? Hur kan rummet stöda barnen till en bättre lek och lärande? Kan barnen vara delaktiga i att påverka den fysiska miljön?

  2. Den psykiska miljön; Hur gör vi för att få ett barn att känna sig tryggt? Vad behöver barnen i olika åldrar? Hur utvecklas det enskilda barnet?

  3. Den sociala miljön; Hur stöder vi barngruppens utformning? Hur bemöter vi barn, kolleger och föräldrar? Hur jobbar vi mot mobbning?

  4. Sista modulen var en sammanfattning och utvärdering.

Vi träffades i tur och ordning på de olika daghemmen. Vi började kl. 15 och avslutade dagen kl. 19. Så gott som alla i personalen deltog. Träffarna bestod av film, föreläsning och grupparbeten och diskussioner. Däremellan hade vi handledning av projektledaren, där hon gick igenom vad som hänt på daghemmet efter varje modul. Personalen hade då en möjlighet att sitta ner tillsammans och reflektera över vad man lärt sig och hur vi ville gå vidare i vårt eget hus med all den kunskap som kommit upp under träffarna.

Idén var den att hela personalen skulle få samma kunskap och att alla skall känna sig delaktiga.

Personalens tankar om projektet:

Projektet gav oss en inblick i hur vi tillsammans med barnen kan lära oss av varandra och hur den nya läroplanens viktiga delmål, barnens delaktighet, kommer med på ett naturligt sätt.

Det här inlärningssättet gynnar det gemensamma lärandet. Vi hör föreläsningar, vi diskuterar och får igång det vi lärt oss i gruppen. Sida vid sida lärande gör att man kan stöda varandra och fråga hur andra gjort det och tänka tillsammans. Det blir en tydlig "vi-känsla", vi jobbar mot samma mål. Alla får samma information samtidigt vilket gör att diskussionen om innehållet i det man lärt sig håller i. Vi inspirerar varandra på ett helt annat sätt än då bara en eller två gått på kurs och försöker återberätta och inspirera den övriga personalen.

Vi hoppas att vi igen skall få den möjligheten att fortbilda oss genom kollegialt lärande.

#Kollegialtlärande #Planering #Utveckling

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now