Barns delaktighet - val av gruppnamnPå Storängens förskola namnger barnen förskolegrupperna. Vi har 3 förskolerum och varje rum har ett eget element som tema (vatten, eld och jord). Rummets element presenteras för barnen första förskoledagen, varefter barnen får som läxa att fundera på ett namnförslag. Nästa dag går vi igenom alla förslag och så röstar vi fram vårt gruppnamn. Först får barnen rösta på så manga som de vill (på alla som de kan tänka sig att heta), varefter vi väljer ut de 3 förslag med flest röster. Då får varje barn en multikloss som fungerar som deras röst (bild 1). När alla barn har röstar så ställer vi upp diagram för att synliggöra vilket förslag som fick flest röster.


Då gruppnamnet är valt så forskar vi kring ämnet (bild 2). Barnen har själva fått fundera kring vad de vill lära sig kring ämnet och så har vi forskat tillsammans i små grupper.

#Delaktighet #Jagutforskarminomgivning

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now