Filminspelning i projekt LäGe


Inom ramen för projektet På väg mot en lärande gemenskap (projekt Läge) produceras 10 st. filmer under år 2017. Filmerna behandlar centrala teman i den nya planen för småbarnspedagogik och kommer att användas som fortbildningsmaterial för personalen.

Under våren samlades personal från de svenskspråkiga daghemmen i Esbo tillsammans med barnträdgårdlärarstuderande från Helsingfors Universitet för att planera innehållet till de första filmerna. Efter tre produktiva workshops hade fyra manuskript tagit form.


I mitten på juni spelades filmerna in på två daghem i Esbo. Tack vare personalens otroliga engagemang, kreativitet, och flexibilitet gick inspelningen över all förväntan. Filmteamet och undertecknad fick ta del av inspirerande verksamhet såväl inomhus som utomhus där bl.a. disco, interaktiva sagostunder och bilbana ute i skogen stod på programmet.


Barnen var inspelningens självklara stjärnor och lyste med sin genuina glädje, spontanitet och sina fyndiga kommentarer. De såg även till att undertecknad upplevde årets mest fartfyllda arbetsdagar! :)


Ett stort TACK till alla medverkande! Nu väntar vi med spänning på resultatet! De färdiga filmerna publiceras på plattformen i slutet av 2017. Under hösten fortsätter arbetet med de resterande filmerna.

//Maria Forsius - Projektkoordinator för projekt LäGe

Bilder: Svenska bildningstjänster

#Projektläge #Filmer

Plattformen upprätthålls av Svenska bildningstjänster i Esbo stad.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now